Dėl NVŠ programų sustabdymo

Informuojame, kad sausio mėnesį šios neformaliojo vaikų švietimo programos: šachmatai, dailės terapija, grafinis dizainas, tinklinis (Natkiškiai, Stoniškiai, Šilgaliai) nebus vykdomos dėl sustabdyto finansavimo.

Laukiame informacijos iš Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos dėl būsimo šių programų finansavimo. Pasikeitus situacijai informuosime