Rekomendacijos mokinių tėvams

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLA REKOMENDACIJOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL VAIKŲ MOKYMO ( – SI ) NUOTOLINIU BŪDU

  • Nuo 2020 kovo 30 d. prasideda nuotolinis mokymas (-is). Tai nėra mokymas (- is) vien tik kartu su mokytoju, tai yra nuolatinis savarankiškas darbas ir savarankiškas užduočių atlikimas.
  • Kartu su vaikais paruoškite mokytis tinkamą aplinką: stalą, kėdę, kompiuterį, erdvę prie instrumento, erdvę fiziniams pratimams bei erdvę dailės kūrybiniams darbams. Aplinka turėtų kuo mažiau blaškyti. Atminkite, kad kuo aplinka daugiau blaško, tuo vaikas greičiau pavargsta.
  • Aiškiai sudėliokite kiekvienos dienos vaiko dienotvarkę. Vaikas turi aiškiai žinoti kada jis atliks bendrojo ugdymo mokyklos užduotis, o kada meno ir sporto mokyklos užduotis.
  • Padėkite mokytojams: pasiteiraukite, gal reikalinga kokia nors tėvų pagalba. Atminkite, kad visi – mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai pradėdami mokyti ir mokytis nuotoliniu būdu, patiria didelį stresą, todėl visiems reikia supratimo ir palaikymo.
  • Labai svarbu virtualios pamokos kultūra. Vaikų telefonai (jei tai nėra vienintelė ryšio priemonė) savarankiškų užduočių atlikimo metu turi būti išjungti. Tėveliai tuo metu turi stengtis netrukdyti, nevaikščioti aplinkui, nekomentuoti, nenešti vaikui valgyti ir panašiai.
  • Virtualios erdvės kultūra. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(-si) procesą labai svarbu vaikams paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis, toks, kaip ir realioje aplinkoje, o mokytojo pamoka, tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo.
  • Rekomenduojame išnaudoti visas virtualias galimybes — lankytis muziejuose, koncertuose, spektakliuose, varžybose, žiūrėti dokumentinius filmus.

 

                                       Sėkmės ir sveikatos jums visiems!

 

 

 

Julija Paleckytė – respublikinio akordeonistų konkurso II vietos laureatė

Sėkmė akordeonistų konkurse

             Vasario 29 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vyko XIX –asis Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas, kurio tikslas – išrinkti gabiausius atlikėjus ir paskatinti juos koncertinei veiklai. Toliau skaityti „Julija Paleckytė – respublikinio akordeonistų konkurso II vietos laureatė”

Metodinė diena

            

 Metodinė diena Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla jau daugelį metų draugauja ir bendradarbiauja su Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. Mokyklos mokiniai  ketverius metus iš eilės dalyvavo konservatorijos rengiamame projekte – festivalyje ,,Muzika kviečia kiekvieną‘‘, kasmet vyksta  į respublikinius fortepijoninės, akordeono ir vokalinės muzikos konkursus, mokytojai kelia savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose ir seminaruose. Toliau skaityti „Metodinė diena”