Kalėdinis koncertas-atsiskaitymas

Gruodžio 21 d. mokykloje vyko fortepijono klasės mokinių (mokytoja Nadežda Snigir, vyr. mokytoja Marina Dvarvitene), akordeono klasės mokinių (vyr. mokytoja Ona Parnarauskienė) ir varinių pučiamųjų instrumentų klasės mokinių (vyr. mokytojas Sigitas Stankus) kalėdinis koncertas – atsiskaitymas.

 

Kalėdinis koncertas-atsiskaitymas

Gruodžio 20 d. mokykloje vyko chorinio dainavimo klasės mokinių kalėdinis koncertas – atsiskaitymas.
Pirmoje koncerto dalyje kiekvienas mokinys atliko po solinę dainą, dainavo vokaliniai ansambliai (mokytoja metodininkė Regina Pilkionienė).
Antroje renginio dalyje mokiniai grojo fortepijonu (mokytoja Nadežda Snigir, vyr. mokytojos – Marina Dvarvitene, Virginija Bubelienė, Evelina Norkienė).

Dailės darbų peržiūros

Gruodžio 13-14 dienomis dailės skyriuje vyko 2021-2022 m. m. I-ojo pusmečio mokinių darbų peržiūros-parodos.
Dailės mokytojos metodininkės – Lina Ambarcumian, Liucija Bungardienė ir Virginija Kariniauskienė vertino mokinių darbus.
Jos taip pat pasveikino pradinio ugdymo pirmokus su pirmąja paroda bei palinkėjo gražių švenčių darbų peržiūroje apsilankiusiems mokinių tėveliams.

Koncertas „Kalėdiniai žaisliukai“

Gruodžio 16 d. mokykloje vyko koncertas „Kalėdiniai žaisliukai“. Nuoširdžiai dėkojame visiems atlikėjams ir jų mokytojams – jūs buvote nuostabūs! Ačiū tariame dailės skyriaus mokiniams ir mokytojams už dekoracijas, Justinui Bartkui – už apšvietimą ir įgarsinimą. Dėkojame Pagėgių savivaldybės merui Vaidui Bendaravičiui, vicemerui Edgarui Kuturiui, tarybos nariui Remigijui Kelneriui, administracijos direktoriui Virginijui Komskiui, švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos vedėjai Virginijai Sirvidienei, Pagėgių Vydūno viešosios bibliotekos direktorei Mildai Jašinskaitei-Jasevičienei ir Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonui Kaziui Žutautui už dovanas ir sveikinimo žodžius. Už gausius aplodismentus ir palaikymą ačiū tariame tėveliams ir visiems žiūrovams. Linkime gražių ir jaukių ateinančių švenčių.