Administracinė informacija

Mokyklos istorija

2001 m. balandžio 24 d. įkurta  Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo  mokykla. Steigėjas – Pagėgių savivaldybės Taryba,  veiklos pradžia – 2001 m. rugsėjo 1 d. Pirmasis mokyklos direktorius- Kęstutis Bytautas.
Pirmaisiais metais mokykloje dirbo 12 mokytojų, mokėsi 63 mokiniai. Mokykloje veikė muzikos (fortepijono, akordeono, varinių pučiamųjų instrumentų klasės) ir sporto skyrius (tinklinio,krepšinio, futbolo, žirginio, lengvosios atletikos, orientacinio sporto grupės).
Nuo 2003 m. mokyklai pradėjo vadovauti direktorė Evelina Norkienė. Muzikos skyriuje atsidarė chorinio dainavimo klasė, o sporto skyriuje – laisvųjų imtynių grupė.
2007 m. atidarytas dailės skyrius.
2013 m.rugsėjo 26 d. Pagėgių savivaldybės Tarybos sprendimu pakeistas mokyklos pavadinimas iš „Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokykla” į „Pagėgių savivaldybės  Meno ir sporto mokykla”.

Meno ir sporto mokykla – tai neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kuri sudaro sąlygas vaikų saviraiškai per sportą ir meną, teikia galimybę norintiems vaikams lavinti sportinius  bei meninius įgūdžius ir gebėjimus.
Šiuo metu mokykloje yra trys skyriai: muzikos, dailės ir sporto.

Muzikos skyriuje yra fortepijono, akordeono, chorinio dainavmo ir varinių pučiamųjų instrumentų klasės. Dirba 7 mokytojai, mokosi 65 mokiniai.
Dailės skyriuje dirba 3 mokytojai, mokosi 29 mokiniai.  Vaikai yra mokomi piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos, dailėtyros pagrindų.
Sporto skyriuje yra krepšinio, tinklinio, futbolo, laisvųjų imtynių, lengvosios atletikos grupės. Šiame skyriuje dirba 5 treneriai, sportuoja 145 mokiniai.
Iš viso mokykloje dirba 15 mokytojų, mokosi 239 mokiniai.

Mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose mokyklos, savivaldybės, šalies bei tarptautiniuose renginiuose. Jie yra respublikinių bei tarptautinių festivalių, konkursų, parodų, dainų švenčių, sportinių varžybų dalyviai, laureatai ir nugalėtojai.