Julija Paleckytė – respublikinio akordeonistų konkurso II vietos laureatė

Sėkmė akordeonistų konkurse

             Vasario 29 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje vyko XIX –asis Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas, kurio tikslas – išrinkti gabiausius atlikėjus ir paskatinti juos koncertinei veiklai. Toliau skaityti „Julija Paleckytė – respublikinio akordeonistų konkurso II vietos laureatė“

Metodinė diena

            

 Metodinė diena Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla jau daugelį metų draugauja ir bendradarbiauja su Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. Mokyklos mokiniai  ketverius metus iš eilės dalyvavo konservatorijos rengiamame projekte – festivalyje ,,Muzika kviečia kiekvieną‘‘, kasmet vyksta  į respublikinius fortepijoninės, akordeono ir vokalinės muzikos konkursus, mokytojai kelia savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose ir seminaruose. Toliau skaityti „Metodinė diena“

Akordeonistų konkursas Alytuje

Julija Paleckytė – respublikiniame konkurse ,,Linksmoji polkutė – 2020“

Sausio 22 d. Daugų meno mokykloje (Alytaus raj.) vyko respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Linksmoji polkutė – 2020“, kuriame dalyvavo 21 įvairiais instrumentais grojantis solistas ir 19 įvairios sudėties ansambliai iš visos Lietuvos.  Dalyviai buvo suskirstyti į 4 amžiaus grupes, jie turėjo atlikti po vieną polką. Šiame konkurse dalyvavo ir Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos akordeono pradinio muzikavimo 3 klasės mokinė Julija Paleckytė (mokytoja Ona Parnarauskienė). Ji atliko Austrų polką. Julija kasmet dalyvauja respublikiniuose konkursuose ir  laimi prizines vietas. Nors šį sykį jaudulys pakišo koją ir prizinės vietos nepavyko iškovoti, komisijos dėmesį Julija patraukė savo šypsena ir scenine laikysena. ‚“Kiekvienas konkursas – neįkainojama patirtis ir tobulėjimas‘‘ – sako Julija ir jos mokytoja.

Mokytojams vyko kvalifikacinis seminaras ,,Integruoto meninio ugdymo inovacijos“. Po konkurso mokiniai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

Bendradarbiaujame su Pagėgių pasienio rinktine

Mokykla tęsia glaudų bendradarbiavimą su valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktine. Sausio 31 d. chorinio dainavimo mokytoja Regina Pilkionienė ir jos mokinės – Gabija Sragauskaitė ir Evita Pilkionytė dainavo šios įstaigos metiniame ataskaitiniame renginyje.

TV konkursas „Dainų dainelė“

Televizijoje dainuos mišrus vaikų vokalinis ansamblis

 

Sausio 16 d. Kelmės kultūros centre  vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė‘‘ zoninis etapas, į kurį susirinko jaunieji dainininkai iš Jurbarko, Šilalės, Raseinių, Kelmės, Tauragės ir Pagėgių. Konkurso dalyvius vertino gausi  9 komisijos narių sudaryta vertinimo komisija:   po vieną atstovą iš kiekvieno rajono (Pagėgiams atstovavo Natkiškių Z.Petraitienės pagrindinės mokyklos vyr. muzikos mokytoja Dalia Kriščiūnienė) bei trys nariai iš Vilniaus : Žilvinas Meškuotis, Vilniaus M.K.Čiurlionio menų mokyklos gabių menui vaikų centro direktorius, ,,Dainų dainelės‘‘ programos koordinatorius, Rūta Krasauskienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė, muzikos mokytoja ekspertė ir  komisijos pirmininkas –Martynas Staškus, Lietuvos operos ir baleto teatro dirigentas.

Į Tauragę vyko 5 Pagėgių savivaldybės kolektyvai, kurie buvo išrinkti  konkurso I etapo Pagėgiuose metu: Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos mišrus vaikų ir merginų ansambliai bei solistai –Rokas Kondrotas ir Gabija Sragauskaitė (vadovė R. Pilkionienė, koncertmeisterės  E. Norkienė ir N.Snigir), Pagėgių A. Mackaus gimnazijos mergaičių duetas –Elzė Gružaitė ir Ugnė Garmutė  (vadovė I. Ubartienė, koncertmeisterė N. Snigir). Visi konkurso dalyviai atliko po tris dainas.

Sausio 25 d., pasibaigus zoninio etapo konkursams visoje Lietuvoje, buvo paskelbti pereinamieji balai (kurie šiais metais yra itin aukšti) ir III etapo dalyviai. Paaiškėjo, kad iš Pagėgių į TV konkurso ,,Dainų dainelė’’ III etapą televizijoje vyks Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos  mišrus vaikų vokalinis ansamblis (K.Putytė, E.Pilkionytė, G.Oberauskaitė, R.Jonelytė, K.Norkutė, R.Milašauskaitė, G.Račkauskaitė, U. Sauspreikšytė, G.Gudaitytė, D.Grigelytė, D.Šegždaitė ir M.Sragauskas), kurį parengė mokytoja metodininkė Regina Pilkionienė, koncertmeisterė Evelina Norkienė.

Linkime atlikėjams  didžiausios sėkmės televizijoje! Apie jų pasirodymo laiką informuosime, kad visi Pagėgių krašto žmonės galėtų pasidžiaugti jaunaisiais Pagėgių talentais ir palaikyti juos balsuodami.