Korupcija ir prevencija

Atsakingas asmuo:

Alvyra Jankantienė, el. p.: jankantiene7@gmail.com tel. +370 652 52006

Nuomonės pareiškimas dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo savivaldybėje : http://www.pagegiai.lt/index.php?2978600789