III-vieta konkurse „Muzika-@“

Andrėja Jankauskaitė – pirmojo Lietuvoje interaktyvaus respublikinio jaunųjų muzikantų konkurso „MUZIKA-@“ III vietos nugalėtoja

Karantino metu, gegužės mėnesį, Kauno 1-oji muzikos mokykla ėmėsi ambicingo projekto –  virtualioje erdvėje  suorganizavo pirmąjį Lietuvoje interaktyvų (online)  respublikinį jaunųjų muzikantų konkursą  “ MUZIKA-@ „, kuriame dalyvavo  net 606 jaunieji  muzikantai iš visos Lietuvos.  Konkurse  įvairiais instrumentais grojantys solistai bei instrumentiniai ansambliai buvo suskirstyti į grupes pagal amžių ir kūrinio žanrą. Jauniesiems muzikantams savo namuose reikėjo pagroti po vieną kūrinį ir jį įkelti į virtualią erdvę.

Tokią gausą jaunųjų talentų išklausyti ir juos įvertinti tikrai buvo nemažas iššūkis labai kompetentingai komisijai: pirmininkei  Rūtai Rikterei – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros profesorei, Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatei;  nariams – akordeonistui Augustinui Rakauskui,  Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dekanui, humanitarinių mokslų daktarui Sauliui Geruliui bei to pačio universiteto Muzikos akademijos docentei Beatai Andriuškevičienei, Daugpilio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui Spodriui Kacans bei  Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos fortepijono mokytojai ekspertei Laimai Aksamitauskienei.

Tokiame didžiuliame konkurse dalyvauti iššūkį priėmė  ir Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos fortepijono pradinio muzikavimo III klasės mokinė Andrėja Jankauskaitė ir jos mokytoja Marina Dvarvitene. Mergaitė atliko E.Grygo ,,Valsą‘‘ op. 38, Nr. 7. Andrėjos kategorijoje dalyvavo 20  atlikėjų. Jaunoji pianistė iš Pagėgių meno ir sporto mokyklos   buvo įvertinta III vieta!

Labai džiaugiamės Andrėjos pasiekimais, jos mokytojos profesionaliu darbu, mergaitės mamos ir senelių palaikymu. Smagu, kad karantino metu, kokybiškas darbas nenutrūksta!

 

 

 

Rekomendacijos mokinių tėvams

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLA REKOMENDACIJOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL VAIKŲ MOKYMO ( – SI ) NUOTOLINIU BŪDU

  • Nuo 2020 kovo 30 d. prasideda nuotolinis mokymas (-is). Tai nėra mokymas (- is) vien tik kartu su mokytoju, tai yra nuolatinis savarankiškas darbas ir savarankiškas užduočių atlikimas.
  • Kartu su vaikais paruoškite mokytis tinkamą aplinką: stalą, kėdę, kompiuterį, erdvę prie instrumento, erdvę fiziniams pratimams bei erdvę dailės kūrybiniams darbams. Aplinka turėtų kuo mažiau blaškyti. Atminkite, kad kuo aplinka daugiau blaško, tuo vaikas greičiau pavargsta.
  • Aiškiai sudėliokite kiekvienos dienos vaiko dienotvarkę. Vaikas turi aiškiai žinoti kada jis atliks bendrojo ugdymo mokyklos užduotis, o kada meno ir sporto mokyklos užduotis.
  • Padėkite mokytojams: pasiteiraukite, gal reikalinga kokia nors tėvų pagalba. Atminkite, kad visi – mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai pradėdami mokyti ir mokytis nuotoliniu būdu, patiria didelį stresą, todėl visiems reikia supratimo ir palaikymo.
  • Labai svarbu virtualios pamokos kultūra. Vaikų telefonai (jei tai nėra vienintelė ryšio priemonė) savarankiškų užduočių atlikimo metu turi būti išjungti. Tėveliai tuo metu turi stengtis netrukdyti, nevaikščioti aplinkui, nekomentuoti, nenešti vaikui valgyti ir panašiai.
  • Virtualios erdvės kultūra. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(-si) procesą labai svarbu vaikams paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis, toks, kaip ir realioje aplinkoje, o mokytojo pamoka, tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo.
  • Rekomenduojame išnaudoti visas virtualias galimybes — lankytis muziejuose, koncertuose, spektakliuose, varžybose, žiūrėti dokumentinius filmus.

 

                                       Sėkmės ir sveikatos jums visiems!