Mokestis už mokslą karantino metu nebus skaičiuojamas

/
Įsakymas dėl moksečio už mokslą