Informacija sporto skyriaus mokiniams ir jų tėveliams

Nuo kovo 9 d. sporto skyriuje ugdymas bus organizuojamas mišriu būdu:

geromis oro sąlygomis- kontaktiniu būdu lauke, ne daugiau kaip po 5 mokinius grupėje;

blogomis oro sąlygomis – nuotoliniu būdu.

Įsakymas dėl ugdymo proceso vykdymo mišriuoju būdu sporto skyriuje 03 10