jaunimo edve
Muzikos skyrius
Meno mokykla
Sporto skyrius
 • VIZIJA

  kūrybinga, motyvuojanti, moderni ir atvira, stipri savo menine, kultūrine bei sportine veikla formalųjį švietimą papildančio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo mokykla, ugdanti savarankišką, visapusiškai išsilavinusią ir sugebančią atsakingai kurti savo gyvenimą asmenybę.

 • MISIJA

  teikti kokybišką meninį bei sportinį ugdymą; ieškoti talentingų sportininkų bei menininkų ir juos profesionaliai rengti įvairiems savivaldybės, šalies bei tarptautiniams renginiams; organizuoti tikslingą laisvalaikio užimtumą; kiekvieną mokinį mokyti pagal jo sugebėjimus gyventi ir veikti šiuolaikiniame pasaulyje; kokybiškai teikti paslaugas gyventojams baseine.

 • PRIORITETAI

  ugdymo (-si) kokybės ir prieinamumo gerinimas, tvarios mokyklos pažangos siekimas, lyderystės ugdymas, mokyklos bendruomenės vidinės harmonijos ir saugumo kūrimas.

 • VERTYBĖS

  mokymas ir mokymasis, profesionalumas, tikslo siekimas, bendruomeniškumas ir tolerancija, savigarba ir saugi aplinka.

 • MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA

  kartu su mokyklos bendruomene vykdyti pokyčius, kurie atlieptų visuomenės lūkesčius.

© Copyright - Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla
Skip to content