Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo kovo 22 d.

Nuo kovo 22 d. ugdymas mokykloje bus organizuojamas mišriu būdu:

sporto skyriuje –  kontaktiniu būdu, ne daugiau kaip po 5 mokinius grupėje atvirose ir uždarose erdvėse;

muzikos skyriuje – individualios pamokos – kontaktiniu būdu mokykloje, grupinės pamokos – nuotoliniu būdu;

dailės skyriuje – nuotoliniu būdu.

Direktoriaus įsakymas dėl mišraus ugdymo