Dėl ugdymo proceso vykdymo mišriuoju būdu

Nuo balandžio 12 d. ugdymas mokykloje  organizuojamas mišriu būdu:

sporto skyriuje –  kontaktiniu būdu, ne daugiau kaip po 10 mokinių grupėje atvirose erdvėse ir  ne daugiau kaip po 5 mokinius grupėje uždarose erdvėse;

muzikos skyriuje:  individualios pamokos – kontaktiniu būdu mokykloje, grupinės pamokos – nuotoliniu būdu;

dailės skyriuje – mišriu būdu:  klasės dalijamos per pusę, ne daugiau kaip po 5 mokinius, vieną savaitę puse klasės mokosi kontaktiniu būdu mokykloje, kita pusė – nuotoliniu būdu, kitą savaitę  mokiniai keičiasi.

Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo organizavimo