Ugnė Garmutė – III-ojo respublikinio muzikantų konkurso „PIANO -AMBITUS” III vietos laureatė

III -iąjį respublikinį muzikantų konkursą „Piano-ambitus” organizavo Kauno I-oji muzikos mokykla ir Edukologinės kultūros ir menų institutas, jame dalyvavo 170 jaunųjų atlikėjų iš visos Lietuvos.

Ugnė Garmutė konkurse atliko J. S. Bacho Invenciją ir F. Šopeno Valsą ir laimėjo III vietą.

Pianistę konkursui paruošė mokytoja Marina Dvarvitene.