Naujų mokinių priėmimas

Prašymą mokytis kviečiame pildyti mokykloje arba  paspaudus nuorodas:
https://forms.gle/ckvKaEiAkjAdjDjk7 į ilgalaikes formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (FŠPU),
https://forms.gle/fTuRfc7c5Zkrk3RN7 į trumpalaikes neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programas (NVŠ),
(mes būtinai su jumis susisieksime)