Popietė „Muzikinės pavasario spalvos”

Balandžio 12 d. mokyklos aktų salėje vyko popietė „Muzikinės pavasario spalvos”, kurioje chorinio dainavimo ir fortepijono klasės mokiniai dainavo ir sau akompanavo.
Tokio pobūdžio renginys – pirmasis mokykloje, kurio tikslas – lavinti naują gebėjimą akomponuoti sau ir draugams.
Popietėje netrūko linksmų, įdomių lietuviškų ir angliškų dainų, kurias dainavo visi renginio dalyviai ir svečiai.
Mokiniai tvirtino, kad akompanavimas – labai naudinga ir įdomi patirtis, kurią reikia nuolatos tobulinti.
Už renginio organizavimą nuoširdžiai dėkojame mokytojai Virginijai Bubelienei, už nuotaikingą jo vedimą – šauniajai Rugilei Milašauskaitei.