Priėmimas į mokyklą 2022-2023 m.m.

Prašymą mokytis kviečiame pildyti internetu, paspaudus nuorodas:

https://forms.gle/pTt7QFbksh92uWU1A į ilgalaikes formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (FŠPU),

https://forms.gle/ju69LoNrKDtsmyE99 į trumpalaikes neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programas  (NVŠ),

mes būtinai su jumis susisieksime)

arba  atvykti į mokyklą darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. adresu Vilniaus g. 46, Pagėgiai, 99288.

Mokinių priėmimas į muzikos ir dailės skyrius vyks birželio 7 d. 17.00 val. aktų salėje.

Informacija apie mokykloje vykdomas programas