Akimirkos iš chorinio dainavimo klasės mokinių II-ojo pusmečio koncerto-atsiskaitymo