Jaunių choras renginyje „Vienai didingai Lietuvai”

Gruodžio 1 d. mokyklos jaunių choras (vadovės Evelina Norkienė ir Regina Pilkionienė) iškilmingame renginyje „Vienai didingai Lietuvai”, skirtame Klaipėdos krašto suvienijimo su Didžiąja Lietuva 100-mečiui paminėti, atliko „Lietuva brangi” .
Lietuvos Šaulių sąjungos proginiais ženkleliais „Už darbą Mažajai Lietuvai” buvo apdovanota mūsų mokyklos direktorė Evelina Norkienė, pavaduotoja ugdymui Lina Ambarcumian, mokytojai – Virginija Kariniauskienė, Liucija Bungardienė, Marina Dvarvitene, Virginija Bubelienė, Regina Pilkionienė, Ona Parnarauskienė, Darius Stažys, Alvyra Jankantienė, Antanas Musvydas ir Antanas Merkevičius.