Akimirkos iš chorinio dainavimo klasių mokinių koncerto-atsiskaitymo